Vejledende pris

Vi indgår en samarbejdsaftale omkring den opgave, du ønsker, vi skal løse og  sætter samtidig rammerne for den pris vi tager for udførelse af opgaven.

Prisen vil derfor altid afhænge af opgavens karakter, samt af det materiale vi modtager. Der afregnes som udgangspunkt pr. time af den medgåede tid, men vi kan også aftale en fast pris for tilbagevendende opgaver, eksempelvis årsregnskab og indberetning til skat, eller ad hoc opgaver, du ønsker løst.

Vejledende standardtimepris DKK 600, ex. moms

Priseksempler:

- Bogføring og administrative opgaver - standardtimepris DKK 600, ex. moms

- Årsregnskab, budget - spørg efter pris 

- Økonomiske analyser, strategiudvikling o.l. - spørg efter pris

- Projektledelse, systemimplementering - spørg efter pris

 

Vi kan tilbyde fakturering gennem Worksome Portalen -

https://www.worksome.dk/?rf=18394