Din personlige rådgiver

Med en baggrund som HD (R), kombineret med en lang erfaring som økonomichef, i virksomheder indenfor forskellige brancher, har jeg de nødvendige kompetencer og det fundament af viden, der gør, at jeg kan påtage mig rollen og ansvaret som konsulent på dine opgaver. Det handler om overblik, kvalitet i arbejdet og sikkerhed for at opgaven bliver afleveret til den aftalte tid

Torben Dreier Olsen

Eksempler på opgaver:

Jeg har i de sidste 30 år blandt andet løst følgende opgaver, indenfor:

Rapportering

- Rapportering til Finansministeriet

- Rapportering til EU-kommisionen på projekter

- Rapportering på engelsk til Amnesty International i UK

- Rapportering på skandinavisk til Bonnier Books i Sverige

- Rapportering på tysk til moderselskab i Schweiz

 

ERP og IT projekter

- Implementering af Microsoft Dynamics 365 Business Central, opgradering fra Navision 

- ERP-udviklingsprojekt i AX, i forbindelse med lancering af nyt produkt på det danske spilmarked 

- Digitalisering af manuelle processer, herunder invoice workflow og fraværsregistrering

- IT migreringsprojekt til ekstern leverandør, samt cloud basering

- Implementering af Navision og professionalisering af rapporteringsprocessen

 

Strategier, systemer og politikker


- Udarbejdede en fælles strategi og reservepolitik for Amnesty International

- Udviklede og implementerede en fælles kontoplan for Amnesty International

- Udviklede reservepolitik, samt RISK management system for Amnesty DK

- Implementering af ISO 9001 kvalitetsstyringssystem i maskinfabrik, herunder procesbeskrivelser

- Certificering af projekt med Dansk Standard som certificerende organ

- Videreudvikling af ISO 9001 system, herunder audits og intern uddannelse af medarbejdere

 

Øvrige opgaver

- Royalties: Direkte kontakt til rettighedshavere, herunder afregning og opfølgning

- Omstrukturering af forlagsdistribution, herunder sikre en smidig overgang

- Afvikling af domicil samt flytning til hovedkontor, herunder sikre besparelse på driften