Regnskab

Ydelser vil som udgangspunkt blive tilbudt online, hvor du giver TDO Financial Consulting adgang til dit system, hvorfra arbejdet udføres. Alternativt kan opgaven blive udført onsite efter aftale. Eksempler på services inkluderer:

Bogføring: Registrering og bogføring i online system. 

Moms: Opgørelse og indberetning af momstilsvar til SKAT.

Løn: Udarbejdelse af løn for dine medarbejdere.

Regnskab: Udarbejdelse af perioderegnskab (år, måned, kvartal eller ad hoc) for din virksomhed. Herunder afstemning af konti og forberedelse af audit til brug for revisor.

Budget: Udarbejdelse af budget for din virksomhed, herunder i forbindelse med opstart, eller blot som almindeligt driftsbudget. Tilbud på opfølgning på budget i forhold til det realiserede regnskab.

Selvangivelse: Opgørelse af den skattepligtige indkomst for din virksomhed, til brug for revisors videre arbejde

Opstart af virksomhed Oversigt over de økonomiske implikationer af en virksomhedsopstart, herunder etablering, drifts- og likviditetsbudget. Derudover break-even beregninger og opsætning af operationelle mål, KPI o.l.

Generel økonomistyring: Generel økonomistyring af din virksomhed, herunder af rentabilitet, indtjening og likviditet og andre ad hoc analyser på anfordring.

Øvrige services: Andre services med relevans for området tilbydes på anfordring.

Undervisning

Ydelser vil som udgangspunkt omfatte onsite undervisning i bogføring, regnskab og økonomistyring, efter aftale med den pågældende uddannelsesinstitution.

Eksempler på services som TDO Financial Consulting tilbyder er følgende:

Undervisning på handelsskoler: K- Nord, ES Nord eller tilsvarende som ekstern underviser i faste forløb eller på ad hoc basis efter aftale.

Undervisning på aftenskoler: AOF, FOF eller LOF som ekstern underviser i fasteforløb over en sæson eller på ad hoc basis efter aftale.

Undervisning remote via webinar: Til virksomheder, organisationer eller uddannelsesinstitutioner efter aftale.